League of Kingdoms Drago [Matic] logo

League of Kingdoms Drago [Matic]

Tip 1: After connecting your wallet, you may have to wait 2-3 hours until Dragos are visible in-game.


Tip 2: Follow this tutorial to learn how to play with your Drago’s on LOK.

See less

Buksan ang Mga Order

Mga prepaid order na naghihintay na matupad. Maglista ng mga order na tumutugma sa NFT at magbayad kaagad. Ang lahat ng nakalistang NFT sa merkado ay nasuri sa real time upang tumugma laban sa mga bukas na order.

Games
Mga kinakailangan
Status